HR

Ուսումնական ծրագիր

HR

Ուսումնական ծրագիր

 1. HR, Կադրերի բաժնից մինչև Մարդկային ռեսուրսների կառավարում՝ բիզնեսի ստրատեգիական գործընկեր
 2. Կադրային վարչարարությունը որպես Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք և այլ իրավական ակտեր
 3. Աշխատակիցների ընդունելություն, Հայկական Ծրագրերի, 1C-ի և այլ ծրագրերի և դրանց աշխատանքային անհրաժեշտությունների վերաբերյալ ընդհանուր պատկերացում
 4. Աշխատակիցների Օնբորդինգ, զարգացման պլանավորում, հավաքագրման պլանավորում
 5. Տաղանդների հետ աշխատանք
 6. ՄՌԿ գործընթացներ և դրանց կառավարման հմտություններ
 7. Հավաքագրման կարիքների բացահայտում, CV-ների և հետադարձ կապի հետ աշխատանք
 8. Հարցազրույցների իրականացում, կոմպետենցիաներ և հիմնական հմտություններ
 9. Աշխատակիցների հավաքագրում և ադապտացիա, հավաքագրման տեխնիկաներ և դրանց առանձնահատկությունները
 10. Մոտիվացիա և բենեֆիթներ
 11. Ընկերության կառուցվածքի ստեղծում, գրեյդինգ
 12. Բիզնեսում Մարքեթինգի և HR-ի փոխկապակցվածությունը, Կորպորատիվ մշակույթի և գործատուի բրենդավորման կարևորությունը
 13. Ընթացակարգերի կազմում, պաշտոնական հրահանգների կազմում և վերանայում
 14. Լիդերության ուղի
 15. Ելքի հարցազրույցներ, տվյալների բազայի հետ աշխատանք
smm
Join
now
lamp ITM TRAINING CENTER

Դարձրու՛ երազանքդ իրականություն